CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

baner

< " Szkolenie " | " Rusza Klub Młodego Odkrywcy " >


Konferencja CKP

Data: 30.03.2016

Szerokie spojrzenie na aktualne problemy każdej grupy, każdej jednostki chcącej funkcjonować na rynku pracy to dziś niezwykle istotne zagadnienie z perspektywy systemu edukacji, pracodawców i instytucji wspomagających wybory edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. Wobec powszechności obaw związanych z wejściem i sprawnym zafunkcjonowaniem na rynku pracy Instytut Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie zorganizował w dniu 14.03.2016 konferencję warsztatową pod tytułem: Absolwent – aktywnym i skutecznym uczestnikiem rynku pracy. Celem konferencji była optymalizacja warunków funkcjonowania człowieka – młodego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej w otoczeniu społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zawodowego w lokalnej przestrzeni.

Gospodarzem przedsięwzięcia był dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie mgr inż. Sylwester Sip, który powitał ponad 100 uczestników wydarzenia- uczniów gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli a następnie przedstawił założenia funkcjonowania i misję przyświecającą działaniom realizowanym w gnieźnieńskim Centrum Kształcenia Praktycznego.

Prelekcję, której główne kwestie oscylowały wokół problematyki aktualnych tendencji na krajowym i lokalnym rynku pracy, kształcenia na potrzeby rynku pracy oraz roli doradztwa zawodowego w procesie przechodzenia przez kolejne etapy rozwoju edukacyjno – zawodowego wygłosiła dr Joanna Kozielska- coach i doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kolejną część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe, których adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a za ich cel postawiono doskonalenie kompetencji przydatnych do sprawnego zafunkcjonowania na rynku pracy. Warsztaty obejmowały następujące bloki tematyczne: Kompetencje a kwalifikacje; Gdzie i jak szukać pracy? Jak napisać CV i List Motywacyjny? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Zajęcia przeprowadziły mgr Natalia Sadlak – doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego; mgr Justyna Cieślińska-doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie oraz dr Joanna Kozielska.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem jego organizatorzy planują uczynić je przedsięwzięciem cyklicznym.

GALERIA

< " Szkolenie " | " Rusza Klub Młodego Odkrywcy " >

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 16019