CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE

< " Wycieczka do ŠKODA AUTOLAB " | " Współpraca z CLAVEY " >


Rozpoczęcie roku szkolnego

Data: 01.09.2016

W czwartek 1 września w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego 45/47 w Gnieźnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wydarzenie to inaugurowało projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i firmy Clavey związany z uruchomieniem klasy patronackiej – Akademii Clavey, której uczniowie w ciągu 3 lat zdobywają zawód - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W uroczystości uczestniczyła Pani Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, dyrekcja i pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego, przedstawiciele firmy Clavey, oraz uczniowie i rodzicie. Zgromadzonych gości przywitał dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie Pan Sylwester Sip, głos zabrali zaproszeni goście m.in. Pani Starosta, która życzyła uczniom wytrwałości w drodze do realizowania marzeń, Pani prokurent firmy Clavey Anna Mróz wyrażając nadzieję na efektywną współpracę oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Pan Tadeusz Stręk, u którego w szkole w klasie wielozawodowej odbywać się będą zajęcia teoretyczne. Kolejną częścią spotkania stało się wygłoszenie przez Panią Joanne Kozielską krótkiego wykładu na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

Idea uruchomienia klasy patronackiej jest odpowiedzią na aktualną politykę oświatową, którą zapowiedziała Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej – stopniowe włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania oraz sytuację na rynku pracy. Obecnie na poziomie regionu wskazano 44 zawody deficytowe, z których aż 24 wymagają wykształcenia zawodowego. Zaproponowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego zawód wpisuje się w barometr zawodów i specjalności i jest zdefiniowany jako deficytowy - co oznacza, że jest na niego zapotrzebowanie na rynku pracy. Ponadto zawód ten jest zawodem identyfikowanym w wykazie branż uznanych za obszary o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla województwa wielkopolskiego. Uruchomienie klasy patronackiej jest także odpowiedzią na bardzo trudną sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Z badań przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2016 roku przez Instytut Doradztwa Zawodowego działający przy CKP i innych raportów np.: Młodzi na rynku pracy. Pod lupą i badań ManpowerGroup wynika, iż młodzi do 25 roku życia są grupą najbardziej narażoną na bezrobocie. Powodów takiej sytuacji upatruje się w m.in.: braku doświadczenia zawodowego; braku dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców; braku rozbudowanej sieci społecznej pomagającej znaleźć atrakcyjne zatrudnienie; niedostosowaniu programów praktyk do oczekiwań pracodawców. Projekt Centrum Kształcenia Praktycznego i firmy Clavey – firmy o profilu usługowym, zajmującej się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie utrzymania ruchu koncernów takich jak m.in.: Volkswagen i Porsche powoduje, iż absolwent kierunku ucząc się i pracując jednocześnie zdobywa doświadczenie i kompetencje idealnie wpisujące się w wymagania przyszłego pracodawcy.

GALERIA

< " Wycieczka do ŠKODA AUTOLAB " | " Współpraca z CLAVEY " >

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Gnieźnie
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckp.gniezno.pl

L: 2463